امروز : سه شنبه  3  اسفند  1395   

 

 

 
 
New Page 1
ارسال مدارك ثبت صورتجلسه مجمع عمومي از اداره پست

ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه از طريق سامانه جامعه ثبت شركتها

اطلاعيه پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 31 شهريور 95

صورتجلسه مجمع عمومي و مشروح مذاكرات سال 95

اسامي حاضرين در مجمع عمومي عادي 95

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت قند نيشابور - روزنامه اطلاعات


اطلاعيه پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 31 شهريور1395


 گزارش كنترلهاي داخلي منتهي به 31 شهريور 1395  


صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1395 


گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع 31 شهریور 1395

-------------------------------------------------------------------------------------

 
1
* مهم * آگهی دعوت مجمع عمومی عادیه سالیانه شرکت قند نیشابور ( سهامی عام )
 (9/10/1394:10:36:03 ) + ادامه مطلب
 

تمام حقوق این سایت برای شرکت قند نیشابور محفوظ می باشد
پشتیبانی و اجرا : ايران گرافيك